W przypadku gdy doznałeś uszczerbku na zdrowiu z winy lekarza lub jakiejkolwiek placówki medycznej, to pamiętaj, że przysługuje Ci odszkodowanie!

Są to tak zwane błędy medyczne, czyli nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Do najczęstszych błędów należą:
– Niewłaściwe leczenie zaordynowane na podstawie źle postawionej diagnozy. 
– Prawidłowa diagnoza, jednakże źle dobrane metody leczenia.
– Nieprawidłowa realizacja procedury medycznej przez uprawnionego pracownika: lekarza, położną, pielęgniarkę lub technika.
– Wadliwa organizacja pracy np: brak skierowania karetki, niewłaściwa obsada dyżurów.
Są wśród Nas osoby, które zostały narażone lub same doświadczyły na własnej skórze błędu medycznego w konsekwencji czego wiele wycierpiały. Każda taka sprawa powinna zostać dokładnie zbadana, a osobom poszkodowanym powinno zostać wypłacone odpowiednie zadośćuczynienie/odszkodowanie za doznaną krzywdę oraz cierpienie.